Contact & Privacy

Wilt U NAC DFB contacteren?

VUL ONDERSTAAND FORMULIER IN!

Invulformulier


Hebt U een vraag over onze clubwerking? Of wilt U zich inschrijven voor onze NAC-Cup? Of ben je de nieuwe Messi en wilt U zich aansluiten bij NAC DFB, een gevestigde waarde in de Vlaamse Ardennen die op zijn eigengereide manier ook de top van het minivoetbal heeft bereikt. Aarzel dan niet en contacteer ons via dit invulformulier.

 
 
 
 
 

E-mailadressen van de club:

bestuur@nacnederename.be

naccup@nacnederename.be

jeugdbestuur@nacnederename.be

MVC NAC Dakwerken Filip Bauters past privacybeleid aan


Beste, Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking.

Deze nieuwe Europese privacywetgeving zorgt ervoor dat mensen meer informatie en controle hebben over hun gegevens. 

 

Wat houdt GDPR precies in? 

GDPR zorgt ervoor dat striktere regels voor gegevensverzameling worden nageleefd en uduidelijker geïnformeerd wordt.De rechten van de klant/lid worden gerespecteerd. De klant/lid mag vragen om zijn/haar gegevens te verwijderen of in elektronisch formaat te ontvangen. Elke onderneming en vereniging moet erop toezien dat de privacyregels vanaf de start nageleefd worden.

NAC is klaar voor GDPR

Voor NAC is bescherming van haar ledengegevens erg belangrijk. We willen dat u begrijpt welke verschillende opties u heeft om uw persoonlijke gegevens te beheren en te controleren. Om deze opties beter te kunnen duiden, past NAC haar privacy beleid aan.

Op welke grond verwerken we uw gegevens?

In de meeste gevallen zullen we uw gegevens verwerken om de overeenkomst die tussen NAC en u bestaat te kunnen uitvoeren om op deze manier te kunnen deelnemen aan de minivoetbalwedstrijden ingericht door Voetbal Vlaanderen. Daarnaast worden we in bepaalde gevallen gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken. Onder andere voor het verkrijgen van subsidies van de Stad Oudenaarde. Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen op 1 centrale locatie: Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, maten polo/T-shirt/sweater

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Wanneer de wet een minimumbewaartermijn oplegt, zijn we steeds verplicht om uw gegevens ten minste voor deze termijn te bewaren. Voorbij deze minimumbewaartermijn en waar de wet geen bewaartermijn vastlegt, hebben we voor de termijn van tien jaargekozen na het verstrijken van de overeenkomst tussen NAC en u. Na het verstrijken van deze termijn zullen uw gegevens uit onze databanken verwijderd worden of zullen deze geanonimiseerd worden zodat we die niet meer aan u kunnen linken.

Waarmee kunnen wij u helpen betreffende uw persoonsgegevens? 

1. U kunt van ons een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

U hebt het recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit overzicht kan u helpen om na te gaan of u ook van uw andere rechten (bijvoorbeeld uw recht tot wijziging van gegevens) gebruik wil maken. 

2. U kunt ons vragen om uw persoonsgegeven aan te passen of aan te vullen.Indien u merkt dat de persoonsgegevens die we over u beschikken onjuist of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze aan te passen, respectievelijk aan te vullen.     

3. U kunt ons vragen om bepaalde van uw persoonsgegevens te verwijderen.U hebt op basis van de privacyregels het recht om ons te vragen bepaalde gegevens te verwijderen. Dit is enkel mogelijk wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. Zo kunnen we bepaalde van uw persoonsgegevens niet verwijderen zolang u actief speler blijft. 

4. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een elektronisch leesbare format te ontvangen om deze te bezorgen aan een andere verenging.Op basis van de privacyregels hebt u het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt ons dus vragen om alle persoonsgegevens die u ons bezorgd heeft te ontvangen in een elektronisch formaat dat gelezen kan worden. 

5. U kunt een gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze te allen tijde intrekken. 

6. U kunt vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doelen.De privacyregels verlenen u het recht om ons te vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doeleinden. Het zal echter voor ons niets steeds mogelijk zijn om aan dit verzoek te voldoen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We hebben een Verantwoordelijke voor Gegevensbeschermingaangesteld. Deze kan u bereiken via mail op bestuur@nacnederename.be. Daarnaast waken we erover dat uitsluitend de personen die uw persoonsgegevens effectief moeten verwerken toegang hebben tot uw gegevens. We verbinden ons ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Om deze veiligheid te garanderen, maken we onder meer periodieke back-ups.